50 English Words You Can Use In The Thai Language

Last updated: March 27th, 2024 | in Learn Thai

I don’t want to take you the incentives to learn Thai, but like so many other languages in the world Thai is no exception and adopts more and more English words to its spoken and written language. In fact there are much more than just 50 words, but let’s start with some of the most useful ones that you are most likely to use in standard conversations.

The only thing that you have to keep in mind is to pronounce them the “Thai way” and also use the correct vowel length – either short (one vowel in transliteration) or long (two vowels in transliteration).

Please note: Some characters of the transliteration may cause displaying problems with Google Chrome browser. If it does, open it with Safari, Mozilla Firefox or Internet Explorer, those should work fine. 

                à-paat-men               อพาร์ทเมนท์               apartment

baa               บาร์               bar

bɛ̀ɛt-dtǝǝ-rîi               แบตเตอรี่               battery

bia               เบียร์               beer

bǝǝ-gǝǝ               เบอร์เกอร์               burger

baai               บาย               bye

kɛɛ               แคร์               care

chia               เชียร์               cheer

chíis               ชีส               cheese

klii-nìk               คลินิก               clinic

klàp               คลับ               club

kɔ́k-teen               ค็อกเทล               cocktail

kɔm-píu-dtǝ̂ǝ               คอมพิวเตอร์               computer

kɔ́ɔp-bîi               ก๊อบปี้               copy

kuu-bpɔɔng               คูปอง               coupon

dtaai               ตาย               die

ii-mee               อีเมล์               e-mail

faam               ฟาร์ม               farm

fút-bɔɔn               ฟุตบอล               football

frii               ฟรี               free

geem               เกม               game

gáas               ก๊าซ               gas

gái               ไกด์               guide

gii-dtaa               กีตาร์               guitar

hɛɛm               แฮม               ham

hai-soo               ไฮโซ               high society

han-nii-muun               ฮันนีมูน               honeymoon

in-tǝǝ-nét               อินเทอร์เน็ต               internet

yiin               ยีนส์               jeans

kaa-raa-oo-gè               คาราโอเกะ               karaoke

gì-loo-méet               กิโลเมตร               kilometre

lɔ́ɔb-bpîi               ล็อบบี้               lobby

líf               ลิฟท์               lift (elevator)

mee-nuu               เมนู               menu

méet               เมตร               metre

mɔɔ-dtǝǝ-sai               มอเตอร์ไซค์               motorcycle

bǝǝ               เบอร์               number

ɔɔf-fís               ออฟฟิศ               office

oo-kée               โอเค๊               okay

ɔɔn-lai               ออนไลน์               online

sà-làd               สลัด               salad

sɛɛn-wít               แซนด์วิช               sandwich

sii-rîat               ซีเรียส               serious

sék               เซ็กส์               sex

sék-sîi               เซ็กซี่               sexy

chɔ́p-bpîng               ช้อปปิ้ง               shopping

soo-daa               โซดา               soda

súp               ซุป               soup

sà-dtèk               เสต็ก               steak

tii-wii               ทีวี               TV

típ               ทิป               tip

tít-chûu               ทิชชู่               tissue

tɛ́k-sîi               แท็กซี่               taxi

wiu               วิว               view

wai               ไวน์               wine

English Word in Thai

Remarks about tone marks in transliteration:

Tone Symbol      Tone Type      Example

`                    low                     màa

(none)                    mid                    maa

´                         high                    máa

ˆ                    falling                    mâa

ˇ                    rising                    mǎa

More information about how to pronounce the transliterated words you can find in my Thai Love Course.